سـارا اَنـار دارد!

23. خدایا؟؟

/ بازدید : ۴۹

خدا منو که می افرید 

دکمه خواب منو زد off کرد 

با این که میدونست قراره به options من میگرن هم اضافه بشه 

خدایا bug بهتر از این پیدا نکردی برای من؟ 

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان