سـارا اَنـار دارد!

25. ما همه انسانیم! ما همه هموطنیم! ما همه همدردیم!

/ بازدید : ۴۶
با اینکه هر بار هر اتفاقی افتاد کاسه کوزه ها را سر ما ترک ها شکستید
با اینکه هر بار که تقی به توقی خورد آمدید و به ترک ها فحش دادید
با اینکه هر بار هر چه شد ترک ها را مسخره کردید و به ریششان خندیدید
با اینکه توی هر برنامتان، حتی برنامه کودک! آمدید و ترک ها را به خیال خود کوچک کردید
با اینکه سر هر بازی و هر مسابقه هموطن خود را خر خواندید و حتی قصد جانشان را کردید
اما "منِ ترک" امروز آمده ام بگویم
هر هموطنی که طی این چند روز اعتراضات و اغتشاشات و یا هر چه که اسمش را بگذارید، دستگیر شده، زخمی شده، کشته و یا هر بلایی سرش آمده باشد،
کم از خواهر یا برادر "منِ ترک" نبوده است...
قلب من نیز با دیدن عکس ها و فیلم های این چند روز به اندازه همه شما و شاید حتی بیشتر به درد آمده است...
قلب من نیز با خواندن نوشته های اتفاقات اخیر نیز به درد آمده است...
من نیز با شما همدردم...
شما از هر رنگ و از هر نژادی باشید، قبل از هر چیز برای من و خیلی از "ترکها"
یک انسان و در مرتبه دیگر یک هموطن هستید...
قصدم از تکرار "منِ ترک" و "ترک ها" نژاد پرستی نیست هموطن داغ دیده من!
می خواهم به شما یادآوری کنم که هنوز هم سر اتفاقات اخیر "ما ترکها" را به فحش می بندید و بلد نیستید بخاطر اشتباه خود عذر خواهی بکنید!
هنوز هم ما را به فحش می بندید بدون اینکه یادتان باشد "ما ترکها" نیز ستارخان ها و باقرخان ها داده ایم! "ما ترکها" نیز شهیده فهمیده ها و شهید فرهمند ها داده ایم!
مثل همه شما!
درست نیست سر هر اتفاقی، هوطن و هم خاک خود را خر خطاب کنی...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان