سـارا اَنـار دارد!

21. مقصر را بگو من را که هستم...!

/ بازدید : ۲۷

تنهایی ریشه کرده تو وجودم انگار...


۰۱:۳۲

نوشته ها بازی با کلمات است...
زیاد جدی نگیرید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان