سـارا اَنـار دارد!

21. مقصر را بگو من را که هستم...!

/ بازدید : ۴۲

تنهایی ریشه کرده تو وجودم انگار...


۰۱:۳۲

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان