سـارا اَنـار دارد!

11. یک ماه دیگر از فصل زیبایی

/ بازدید : ۲۸

چشمانت را باز کن 

امروز صبح زیباتر از هر صبح دیگریست 

برای خودت چای دم کن 

نان گرم بخر 

تنفس کن هوای دم صبح را 

هوای اولین روز آبان را 

یک ماه دیگر 

یک روز دیگر 

از زیباترین فصل سال را

یادت باشد دوست خوبم!

ورق بزنی برگه تقویمت را 

و کنارش هم 

ورق بزن هر چه بدی را 

هر چه زشتی و غصه را 

هر چه دلگیری را 

دور بریز پلیدی ها را 

و بنویس توی تقویمت 

در اولین روز آبانت 

قرار است شادتر باشم 

قرار است بخندم 

قرار است مهربانتر باشم 

قرار است اتفاق های خوب بیفتد 

قرار است...

دوست خوب من! 

همیشه یادت باشد 

قول و قرار های خوب 

حس و حال خوب هم می آورد 

زندگی خوب هم می آورد 

پس شروع کن 

دومین ماه پاییزت را 

با قول و قرار های خوب 

با اتفاقات ناب 

که آرزویم این است 

ناب ترین ها نصیبت شود 

در این فصل زیبا :)

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان