سـارا اَنـار دارد!

15. فهمید دیوونم...

/ بازدید : ۳۲

کلافه ام کرده اند! دوازده ماه سال را در حال ریزش اند! 

یکبار نشد بگویم خدایا شکرت ریزش موهایم کم شده... 

همیشه عزادار تار موهایی هستم که دسته جمعی، در آن واحد و همیشه خدا تصمیم به ریزش دارند... 

عروسی خواهر بگذرد می کنم می اندازم دور این نکبت ها را و نفس راحتی می کشم...

همیشه حرف آرایشگر توی ذهنم هست اما...

_: " دختر مو به این خوشرنگی و خوش حالتی داری. بذار بلند شن خوب " 

این حرف را زمانی گفت که موهای سرم را از ته تراشیده بودم و بعد از مدتها برای اصلاحشان رفتم آرایشگاه!!!

می دانم... خوب می دانم... مو از زیبایی های زنان است... خوب می دانم خیلی ها حسرت رنگ مو و حالت موهایم را دارند... خوب می دانم همه این ها را...

ولی منی که موی کوتاه به صورت گردم بیشتر می آید، ضرر بزرگی نیست...


+ دست تو که نباشد برای نوازش این موها، همان بهتر که بکنم و بیندازم دور...

+ دارم فکر می کنم که عشق، عاشق شدن، دوست داشتن و دوست داشته شدن یا حتی ازدواج چیز بدی نیست! اما آنکه فهمد دل دیوانه ما کجاست؟! 

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان