سـارا اَنـار دارد!

27. بی هیچ سرانجام

/ بازدید : ۹۵

چقدر دوست داشتم گرمای دست یکی رو حس میکردم الان...

اعتماد سخت شده که...

گند زدی...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان