سـارا اَنـار دارد!

32. زیبایی به شرط...؟!

/ بازدید : ۶۵

در کشوری زندگی میکنیم که
مردانش زیباپرست مطلق اند
برای اندام و رنگ پوست و رنگ چشم ورنگ ناخن و رژ لب زن جان میدهند
میپرستند این همه زیبایی را
اما وقتش که برسد
همین مردان زیبا پرست
تو را منفورترین موجود روی زمین میخوانند
یا به قول خودشان:
" روی اعصاب ترین موجود روی کره زمین "
که تحمل اش حتی ثانیه ای سخت و طاقت فرساست
بانو!
آن هایی که ترا زیباترین میخوانند، حتی به زمان بی حوصلگی ات
حتی به وقت دلتنگی ات
حتی به زمان عاشقانه هایت
حوصله ترا نخواهند داشت
مردان سرزمین من به زنان نگاه ابزاری دارند
جنس زیبای مرغوبی که ارضا کند نیاز بدن اش!
مراقب خودت باش بانو!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان