سـارا اَنـار دارد!

33. درست مثل بعضی ها!

/ بازدید : ۶۰

قرص های مبارزه با میگرن لعنتی از بدترین و تلخترین قرص هاست... آنهایی که میگرن داردند و قرص هایش را می خورند خوب می فهمند حرفم را! به خیال خوب کردن حالت تا نصفه های شب دریل به دست در حال سوراخ کردن معده ات هستند!
دقیقا حکایت بعضی آدم هاست! که به خیال خوب کردن حال و هوایمان، می آیند و گند می زنند به زندگیمان هم!
گند میزنند به هر آنچه که نباید!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان