سـارا اَنـار دارد!

34. گاگول نباشیم!

/ بازدید : ۵۷

خیالم خام بود
که فکر میکردم هر چه بیشتر بی تفاوت باشم
هر چه بیشتر دوری کنم
خودشان می فهمند قدر خوبی هایم را
این آدم های نمک نشناس فقط بلدند فراموشت کنند
هر چه دور تر شوی، زودتر فراموش خواهی شد
و این رابطه مستقیم دارد با خوبی هایت
رابطه مستقیم دارد با گاگول بودنت!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان