سـارا اَنـار دارد!

4. بد و بدتر

/ بازدید : ۱۴
چقدر بد بودن بده...!
نوشته ها بازی با کلمات است...
زیاد جدی نگیرید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان