سـارا اَنـار دارد!

44. درمانت شد؟!

/ بازدید : ۱۰

امسال

آخرین چهارشنبه سال 

تمام آرزوهایم را

به امید خوب شدن حالت آتش زدم 


بیا و خوب شو

بیا و انقدر منو داغون نکن...

نوشته ها بازی با کلمات است...
زیاد جدی نگیرید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان