سـارا اَنـار دارد!

9. تقویمم ورق خورد...

/ بازدید : ۳۳

امروز حواسم نبود 

ورق زدم باز 

یک برگ از تقویم را 

بدون تو...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان