سـارا اَنـار دارد!

9. تقویمم ورق خورد...

/ بازدید : ۱۴

امروز حواسم نبود 

ورق زدم باز 

یک برگ از تقویم را 

بدون تو...

نوشته ها بازی با کلمات است...
زیاد جدی نگیرید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان