سـارا اَنـار دارد!

42. و تو نیستی...

/ بازدید : ۱۵

آغوشی برای یک دل سیر گریه کردن...

نوشته ها بازی با کلمات است...
زیاد جدی نگیرید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان