سـارا اَنـار دارد!

43. دست منو بگیر... آرامشم تو دستای توئه...

/ بازدید : ۵۴

به خود رسیدم 

و بعد به خدا

و بین این دو راهی نیست زیاد...!

گم نکنید خدای خود را

که گم خواهید کرد خویشتن خویش را...


+ به خودم آمدم و محو شدم در خود خویش...

+ یادم میاد چندین و چند بار بخاطر وقتی که برای افراد گذاشتم خودمو از دست دادم... تو لایقشی ولی من دیگه نمیتونم... میدونی که عزیز دلی و دل نگرونتم ولی... 

+ یه دل سیر باید دعات کرد سر نماز... که وجودم جز این آروم نمیشه...

+ التماس دعا...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان