سـارا اَنـار دارد!

7. حصار وجودت

/ بازدید : ۲۷

چه زیباست آنی که 

خیره در چشمان سیاهت باشم 

خیره در چشمان بیمارم باشی 

که یک آن ببینم لبخندت را 

خنده های ریز زیبایت را 

که قدم برداری 

که قدم بردارم 

به هدفی بزرگ!

آغوشت... 

که باز شود آن حصار تنگ برایم 

که رسم به شوق آرامش به جانت 

و آنی که باشم در آن حصار تنگ 

تو مرا سخت فشاری به وجود

من ترا نفس بکشم تا آخر جان 

چه خوش آن لحظه که باشم در حصارت...

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان